Zagovori zaključnih del na Fakulteti za organizacijske vede


OCENJEVANJE KIBERNETSKO VARNOSTNIH TVEGANJ KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ASSESSING THE CYBER SECURITY RISKS OF CRITICAL INFRASTRUCTURE

Kandidat/ka: Režek Aron

27. 09. 2021

11:30

konferenčni/video zagovor, ms teams

Komisija za zagovor

Predsednik/ica: Rajkovič Uroš

Mentor/ica: Brezavšček Alenka